مواد کمکی

مواد کمکی لاکتوز انهیدروز لاکتوز مونوهیدارت مش 200 لاکتوز مونوهیدرات مش 80

همکاری با ما

همکاری با شیمی فارمد پارس علاقمندان به همکاری می توانند با تکمیل و ارسال فرم زیر تقاضای خود را اعلام نمایند تا پس از بررسی و در صورت نیاز امکان همکاری فراهم گردد.

ضد باکتری

داروهای ضد باکتری سیپروفلوکساسین آزیترومایسین