آتورواستاتین کلسیم ویتامین ب 1 آزیترومایسین دی هیدرات لوزارتان پتاسیم رانیتیدین هایدروکلراید ترامادول هایدروکلراید متفورمین هایدروکلراید- سیتالوپرام هایدروبرماید روزواستاتین کلسیم ونلافاکسین ماینوکسیدیل فلووکسامین مالئات سلکوکسیب استامینوفن نیاسین نیکوتین آمید سرترالین هایدروکلراید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *