بیانیه چشم انداز شرکت شیمی فارمد پارس : شرکت شیمی فارمد پارس در صنعت تولید ماده موثره و حدواسط های داروئی با استفاده از متخصصین و نیروهای با تجربه و جوان سعی بر این دارد تا سال 1404 تمام حدواسط های پایه و پیشرفته مورد نیاز خود و صنعت ماده اولیه کشور را تامین نماید.

بیانیه ماموریت شرکت شیمی فارمد پارس : شرکت شیمی فارمد پارس با تولید انواع مواد موثره داروئی در جهت خودکفائی صنعت دارویی کشور و در راستای ارتقای کیفیت مواد داروئی و سلامت جامعه فعالیت می کند.